Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Dandies & Dudes, gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 32131534.

Wanneer je bij Dandies & Dudes bestelt, verklaar je je akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.


Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten (binnen NL). Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend. Prijzen en andere gegevens vermeld op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


Betaling
Betaling van een online bestelling verloopt door middel van IDEAL of PayPal. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.


Verzending & Levering
Dandies & Dudes streeft ernaar een bestelling van op voorraad zijnde artikelen binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. Overschrijding van deze termijn geeft geen recht op annulering. Voor bestellingen van op maat/naar wens gemaakte producten geldt een langere leveringstermijn. De te verwachtte leveringstermijn wordt op voorhand gecommuniceerd naar koper.

De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de 30 dagen leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Een overschrijding van de leveringstermijn wordt direct medegedeeld.

Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst terugbetaald.

Voor de verzending maakt Dandies & Dudes gebruik van de diensten van PostNL.


Ruilen & Retourneren
Dandies & Dudes doet er alles aan een goed product te leveren. Mocht de bestelling toch niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je het betreffende artikel binnen 14 dagen retour zenden.

Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van de koper.

Een onvoldoende gefrankeerde retourzending wordt niet geaccepteerd.
Het geretourneerde artikel dient ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking door ons te worden ontvangen.

In geval van retourneren heeft de koper de mogelijkheid het volledige aankoopbedrag gerestitueerd te krijgen. Terugbetaling geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst.


Reclameren & Aansprakelijkheid
Dandies & Dudes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten. .
Dandies & Dudes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie op deze site.

Dandies & Dudes is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling.


Garantie & Service
In geval van een geschil of een klacht zal Dandies & Dudes deze in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing, in de zin van reparatie of vervanging. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.

In geval van een klacht kan de koper met zijn klacht terecht bij: Dandies & Dudes, info@dandiesanddudes.nl. Dandies & Dudes streeft ernaar om de klacht binnen 30 dagen af te handelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.


Privacy
Dandies & Dudes stelt jouw persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van jouw bestelling.


Model- prijs- en kleurafwijkingen
Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen en kleine model- en kleurafwijkingen.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Copyright & Auteursrecht
Dandies & Dudes is de merkhouder en kan optreden tegen anderen die zonder toestemming gebruik maken van haar merk en haar producten die in eigen beheer zijn gecreëerd. In artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom staan de verschillende inbreukgronden.
De volledige inhoud van deze website (www.dandiesanddudes.nl) is auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat alle (maar is niet beperkt tot) tekst en afbeeldingen.
Al het materiaal dat kan worden opgevraagd via deze website mag alleen worden gebruikt om meer informatie over Dandies & Dudes en haar producten te vergaren. Niets van het materiaal mag zonder expliciete toestemming gebruikt, gekopieerd, nagemaakt, aangepast, gewijzigd, geprint, geprojecteerd of bekeken worden op een andere manier dan voorafgaand is beschreven.